Ten problem pojawia się, gdy sami tworzymy certyfikaty SSL dla Gita.

Poprawna metoda rozwiązania problemu, to wskazanie Gitowi certyfikatów CA:

1git config –system http.sslCAPath /git/certificates

Problem można również pominąć wyłączyć sprawdzanie certyfikatów w Gicie:

1git config –global http.sslVerify false

Linki